måndag 11 juni 2012

En veckas spontant kringluffande i landets nästnäst störta och näst största stad har runnit upp i hemhuvudstaden, en veckas konstant surfande på lyckovåg har ebbat ut i vardaglig hundsim i kissig bassäng. Det var kul så länge det varade, tack till alla som jag fick träffa under tiden.

Arbetsmusik: folks snarkningar, kaféradiosorl, etc.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar